Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /var/www/vhosts/elperiodic.ad/subdominis/enfemeni/httpdocs/wp-content/themes/streetstyle-blog/functions.php on line 74
Reduir els residus, una prioritat domèstica – EF Style

Reduir els residus, una prioritat domèstica

Reduir els residus, una prioritat domèstica

Les primeres passes que fa un residu, les fa a les nostres llars, per tant som nosaltres els responsables de fer la primera tria.

Sembla que la conscienciació i els missatges d’alerta que s’han enviat per tal que es prenguin mesures per evitar la contaminació del medi natural, està començant a donar els seus fruits. La Terra s’està convertint en un gran abocador que acumula tota mena de residus, molts dels quals són perillosos per al medi i els éssers vius.

La major part dels residus són cremats, soterrats o traslladats a grans abocadors, sense comptar els abocadors il·legals, els rius i mars infestats de plàstics i productes químics que maten flora i fauna del fons marí.

La contaminació que aquests processos emeten són enormes, l’emissió de productes tòxics durant el seu tractament, la contaminació durant el seu trasllat o l’emmagatzematge necessari són algunes de les fases per les quals passen els materials que llencem a les escombraries, amb els perjudicis que afecta el medi ambient, sumem a més, la despesa econòmica que comporta.

La solució al problema el sabem tots sobradament, ara bé, dependrà de la motivació personal i institucional que es plantegi. Reduir la quantitat de deixalles, reutilitzar els residus i reciclar tot allò que sigui possible és clau per assolir els objectius previstos. Pot ser que a algú li soni estrany quan es parla de reutilitzar els residus, però cal entendre bé què s’entén per residus. Podem definir els residus com tot allò que llencem un cop hem utilitzat i totes les matèries que resulten d’un procés industrial. Els residus que llencem a les escombraries de casa, s’anomenen residus domèstics.

Els residus que poden ser perillosos per a les persones o els éssers vius, s’anomenen tòxics. Aquests últims són generats bàsicament per l’activitat industrial i són els potencials contaminants de rius, mars, el sòl i l’aire. Algunes dades significatives i realment alarmants poden conscienciar a reduir els residus que generem, dir que es produeixen 400 milions de tones de residus tòxics a l’any arreu del món, és una dada que ha de fer reflexionar. En l’àmbit domèstic no ens quedem curts, ja que a Europa, una casa mitjana, omple 100 cubells de format industrial d’escombraries a l’any, no sempre ben triats i separats.

Tot i saber aquestes i altres dades més esfereïdores, cal prendre més consciència i aplicar les mesures necessàries per rebaixar els índexs de contaminació. Queda molt camí per recórrer i les institucions no poden rebaixar la intensitat en aplicar els requeriments d’una societat cada vegada més exigent. Les administracions procuren els serveis necessaris perquè la població pugui fer la recollida selectiva de manera còmoda, si bé és cert que no arriba a tot arreu. Aquesta recollida selectiva es refereix a la selecció de les matèries que es llencen en funció de la seva composició, per després facilitar, l’aprofitament màxim.

És important que tots aquests residus arribin a la planta de reciclatge correctament separats, ja que la fracció que sigui aprofitable serà més gran i el seu cost de separació disminueix. Als usuaris ens pertoca avançar aquesta feina.

Amb accions que poden esdevenir rutinàries aconseguirem disminuir la contaminació i el cost que té no reciclar en condicions. Posar cada element al contenidor corresponent escurçarem el procés i disminuirem costos i perjudicis. Mai està de més recordar la correspondència de cada material amb el contenidor que pertoca, així doncs, cal saber que al contenidor de color verd hi dipositarem el vidre, el paper i el cartró al de color blau i els envasos al de color groc.

Cal saber que l’oli és un producte altament contaminant, i no se’l pot tractar com residu domèstic encara que ho sigui. S’ha de portar a les deixalleries o mini deixalleries, siguin olis vegetals, de fregir o de pots de conserva. Altres residus que es generin a casa, com electrodomèstics o aparells electrònics, i no es poden aprofitar, cal portar-los a la deixalleria autoritzada, per al seu posterior trasllat i tractament. És una obligació de tots actuar amb respecte cap al medi ambient.

Cada residu té el seu procés de recollida, de tractament i de reaprofitament. Tenim la informació i els mitjans a les nostres mans, només cal que ens la creguem i que intentem fer les nostres accions amb generositat i solidaritat.

El planeta no és nostre i no mereix que el maltractem. 

You May Also Like

Leave a Reply